Our publications:

 

 

Instytut Inżynierii Mechanicznej - prosta droga do kariery.
  Rozprawa doktorska Anatol Kałasznikow "System wspomagania decyzji doboru parametrów cięcia plazmowego dla potrzeb redukcji kosztów wytwarzania". 
The use of Plackett-Burman plans and the analysis of expert opinions, in order to assess the significance of controllable parameters of the plasma cutt ing process
BADANIE WPŁYWU PARAMETRÓW PROCESU CIĘCIA PLAZMOWEGO NA JAKOŚĆ PRODUKTU
SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI DOBORU PARAMETRÓW CIĘCIA PLAZMOWEGO DLA POTRZEB REDUKCJI KOSZTÓW WYTWARZANIA
KWALIFIKOWANIE TECHNOLOGII SPAWANIA NA PRZYKŁADZIE STALOWEJ KONSTRUKCJI PODESTU BALKONOWEGO PRODUKOWANEGO W ZS ANATOL
WYKORZYSTANIE PLANÓW PLACKETTA-BURMANA I ANALIZY OPINII EKSPERTÓW W CELU OCENY ISTOTNOŚCI PARAMETRÓW STEROWALNYCH PROCESU CIĘCIA PLAZMOWEGO
SURFACE PHENOMENA ACCOMPANYING PLASMA GOUGING OF S355 STEEL
BIZNES I NAUKA, CZYLI POŁĄCZENIE DOSKONAŁE
Projektowanie strategii przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zintegrowanym systemie zarządzania