Nasze certyfikaty

W 2013 r. uzyskaliśmy certyfikaty EN 1090-1 oraz PN--EN ISO serii 3834-2. Posiadamy własny personel pełniący kontrolę jakości połączeń spawanych oraz współpracujemy z Wydziałem Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie badań połączeń spawanych.

 Dzięki temu naszymi klientami są firmy znane nie tyko w Europie, ale i na całym świecie. Wpływ na to mają również cykliczne szkolenia personelu w zakresie spawalnictwa oraz unowocześnianie parku maszynowego.